Tuesday, May 23, 2017

Tạo khung hình ảnh Widget chạy từ dưới lênBạn muốn xem:


Hình ảnh hiển thị bên widget sẽ chạy từ dưới lên trên, nhìn khá bắt mắt và thu hút sự chú ý. Mình thấy cái này khá hợp nếu như bạn bán sản phẩm, hình ảnh sẽ không cố định mà liên tục thay đổi.Code:
<marquee height="200" direction="UP" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> 
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
<a href="Your link"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg" width="290" height="150" /></a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-M3DZdGFLF2M/T7KO_o-TnHI/AAAAAAAAAHE/Qfqr-wkqyaI/s1600/tomato.jpg" width="290" height="250" />
</a>
<a href="Your link"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-IUM3hbOU8mM/T7KRQIFKyqI/AAAAAAAAAHg/3kpBvjaGfcQ/s1600/15.JPG" width="290" height="250" />
</a>
</marquee>
Cách sử dụng:

Khá đơn giản, bạn chỉ cần vào Bố cục của Blogspot sau đó tạo HTML/Javascript rồi paste đoạn code bên trên vào. Nhớ chỉnh sửa hình ảnh cũng như đường dẫn của Link nhé!!

Bạn điều chỉnh các nội dung sao cho phù hợp:
- height="200": Chiều cao của khung ảnh chạy
- "Your link": Thay bằng link bạn muốn liên kết đến
- http://3.bp.blogspot.com/-HHq4XLq5GTc/U4Sr1tBaC6I/AAAAAAAAAAo/nIn9fLLhRYg/s1600/google-drive.jpg: Thay hết bằng hình ảnh bạn muốn hiển thị.
loading...
  


Loading...


0 comments: