Tuesday, May 23, 2017

Tạo hiệu ứng chữ chạy 2 lớp đổi màu trên BlogspotBạn muốn xem:


Đoạn code này sẽ giúp cho blog của bạn trở nên sinh động hơn với hiệu ứng chữ đổi màu. Thích hợp để viết những dòng mô tả, giới thiệu về blog ở Widget. Chữ sẽ chạy đổi màu dần dần như hình dưới đây.


<script language="JavaScript1.2">
var message="
Chào mừng bạn đến với SEOLAROT.blogspot.com. Tại đây, bạn sẽ học được cách SEO từ khóa văng ra khỏi top 100"
var neonbasecolor="
green"
var neontextcolor="
Red"
var flashspeed=100 //in milliseconds
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)

function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}

//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor

if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}

function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>

loading...
  


Loading...


0 comments: