Tuesday, May 23, 2017

Một số code mình thấy khá hay cho blogspotBạn muốn xem:


Đây chỉ là một số code đơn giản với mọi người nhưng mà mình thấy hay với mình nên mình đăng lên đây để khi nào cần thì lấy ra xem lại. Mấy đoạn code này mình nhặt nhạnh trên mạng.


Ảnh mở, rê chuột vào thì ảnh rõ


Ảnh có chứa link
<a href="link_liên_kết" target="blank">
<img
onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" style="opacity:0.6;filter:alpha(opacity=60)" src="LINK_HÌNH"/>
</a>

Ảnh không chứa link

<img
onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" style="opacity:0.6;filter:alpha(opacity=60)" src="LINK_HÌNH"/>

Hiệu ứng hình thay đổi khi rê chuôt tới

Ảnh có chứa link 
<a href="link_liên_kết" target="blank"><img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" ></a>
<
Để nhìn thấy nội dung, bạn hãy like bài viết để có thể thấy nội dung bên dưới nhé!!

Ảnh không chứa link

<img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" >

Code ghi chú chữ ký dưới bài viết

<!-- Lời ghi dưới mỗi bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội_dung
</b:if>
Đoạn thẻ này đặt dưới dòng <data:post.body/>)
loading...
  


Loading...


0 comments: