Wednesday, February 1, 2017

Bộ cài Windows 10 Single Language Version 1607 OS Build 14393.447Bạn muốn xem:


Phiên bản này không được Microsoft phát hành ISOnhư các bản Pro, Education và Enterprise mà chỉ phát hành thông qua cập nhật dưới định dạng ESD và bao gồm AIO 4 phiên bản Pro, Edu, Home và Single Language.

Bộ cài Windows 10 Single Language được gỡ bỏ một số ứng dụng windowsapps, tắt bớt tính năng (có thể bật lại), không tích hợp phần mềm và tùy chỉnh tắt một số tác vụ mặc định (có thể bật lại).

Thông tin bộ cài Windows 10 Single Language Version 1607 OS Build 14393.447

- Gỡ bỏ hết ứng dụng Windows Apps chỉ giữ lại Store, nếu muốn cài lại truy cập Store tải về.
- Gỡ bỏ ứng dụng Contact Support và Quick Assist
- Tắt (Disable) trình duyệt Internet Explorer 11 và Windows Media Player. Nếu muốn sử dụng lại vào Programs and Features bật lại
- Đã kích hoạt Net Framework 3.5
- Chèn sẵn key kỹ thuật số
- Tắt tự động bảo trì hệ thống,
- Tắt tự động tải về ứng dụng được đề xuất,
- Tắt màn hình quảng cáo Microsoft sau khi đăng nhập,
- Tắt Windows Ink Workspace
Tắt tự động gửi dữ liệu lên máy chủ Microsoft
- Ẩn Windows Insider Program trong Settings
- Win được cấu hình cài đặt tự động đăng nhập vào desktop bằng tài khoản local tên Admin

Link tải và check md5:

* 64-Bit: Win10_SL_Build_14393.447_Updated_Jan_2017_64-Bit.ISO
Dung lượng: 3.38 Gb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (en-US)


MD5: DE7CB44ABD21A0B7C2F29385F2841E81
SHA1: FB3F810115D85B6465DF857C682C135CE425BD58
CRC32: B8B1CF57

Một vài hình ảnh chụp màn hình
loading...
  


Loading...


0 comments: