Sunday, August 14, 2016

Hướng dẫn bật các biểu tượng bị ẩn trong Login Screen



Bạn muốn xem:


Có thể nói  Windows 10 với biết bao thủ thuật hay để chúng ta có thể khám phá . Với mục đích đó , Tân sẽ giới thiệu đến các bạn cách để hiển thị tất cả các biểu tượng bị ẩn trogn Windows 10




Đầu tiên các bạn gõ regedit trong khung Search Box để mở Regedit Editor .

Sau đó các bạn theo đường dẫn sau và click chuột vào file XamICredUIAva... 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\TestHooks




Tiếp theo các bạn đổi giá trị trị tại Value Data là 0 sau đó nhấn OK .



Một vài thủ thuật nhỏ cho máy tính trở nên đẹp và đầy đủ hơn . Đúng không các bạn ?
loading...
  


Loading...


0 comments: