Thursday, July 28, 2016

Windows Device Recovery Tool cập nhật hỗ trợ cho nhiều điện thoại khác chạy windows mobileBạn muốn xem:


Microsoft vừa cập nhật công cụ recovery cho điện thoại các dòng lumia lên phiên bản v3.9.20701 ngoài ra còn hỗ trợ thêm một số dòng điện thoại khác


Những thay đổi ở phiên bản v3.9.20701
  • Hỗ trợ cho các thiết bị của bên thứ 3 - BLU, Xolo, Micromax, KM, DIGINNOS, INVERSENET, JENESIS, MCJ và Freetel,
  • Bản cập nhật nhỏ để phục hồi HoloLens 
  • Sửa lỗi nhỏ khác
Tải Windows Device Recovery Tool tại đây

loading...
  


Loading...


0 comments: