Sunday, July 3, 2016

Thêm khung nhận xét Facebook vào BlogBạn muốn xem:


Ở Việt Nam chúng ta, facebook hiện là mạng xã hội phố biến nhất, hầu như ai ai cũng sử dụng facebook. Lợi dụng điểm này, chúng ta có thể sử dụng nhiều cách để kiếm thêm lượng truy cập, cũng như giữ được lượng truy cập cố định từ nhiều khách truy cập. Hôm nay, tại bài viết này mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách thêm khung nhận xét của facebook (facebook comment) vào Blogger, mong rằng nó giúp khách truy cập nhận xét nhiều hơn, giúp bạn giải đáp thắc mắc của họ dễ dàng hơn và bạn giữ được lượng khách truy cập cố định từ facebook.Thêm khung nhận xét của facebook vào Blog

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML

Thêm khung nhận xét của facebook vào Blogger

Bước 2: Tìm đến thẻ </head> và thêm đoạn mã sau lên trên

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="100%"></div>';
//]]>
</script>

Ở đoạn code trên bạn có thẻ thay đổi
data-num-posts: Số lượng nhận xét có thể hiển thị.


Bước 3: Tiếp tục tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn mã sau lên trên

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Bước 4: Tiếp tục tìm đến thẻ
<b:include data='post' name='post'/>
và thêm đoạn mã này xuống dưới

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Bước 4: Lưu lại giao diện hiện tại và trải nghiệm.

Ở cách thêm khung nhận xét của facebook ở trên, bạn không thể chỉnh sửa nhận xét của khách truy cập được, để quản lý mình sẽ cập nhật tại bài viết sau. Mong rằng việc thêm vào khung nhận xét của facebook cho website của bạn, giúp bạn và khách truy cập dễ dàng hiểu nhau hơn và tăng thêm lượng khách truy cập. Chúc bạn thành công!

Sưu tầm
loading...
  


Loading...


0 comments: