Friday, June 3, 2016

Sửa lỗi không thể chỉnh sửa, di chuyển wiget trong layout blogspotBạn muốn xem:Nguyên nhân bạn không thể chỉnh sửa vị trí các tiện ích trong Bố cục.

Trong quá trình thiết kế có thể do vô tình hay cố ý mà người thiết kế khóa chức năng đó trong thẻ b:section và thẻ b:widget
Khắc phục lỗi không thể chỉnh sửa và di chuyển tiện ích trong phần bố cục của blogspot

1.    Điều chỉnh lại thuộc tính showaddelement trong b:section
  • Trong blogspot các tiện ích HTML được chứa trong cặp thẻ b:section có dạng như bên dưới:
<b:section id='tên id' class='tên class' maxwidgets='số lượng' showaddelement='no'>

Các tiện ích Widget

</b:section>

Trong đó:
  • Mỗi b:section quy định một khối bố cục duy nhất thông qua các thuộc tính id như: header, sidebar, main, footer,... bạn có thể di chuyển và thêm các phần tử giữa các khối này.
  • Bao hàm trong bài viết này các bạn chú ý cho mình phần showaddelement, thông thường nó có dạng showaddelement='yes' tức là cho phép bạn thêm một tiện ích vào phần bố cục section của bạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp người thiết kế lại để là showaddelement='no' do vậy bạn phải điều chỉnh lại thànhshowaddelement='yes' để có thể thêm tiện ích vào trong thẻ b:section trên.

2. Chỉnh lại thuộc tính locked của thẻ b:widget

Thẻ b:widget chính là một phần tử con của b:section, nó có thể là một tiện ích HTML, popularposts,... nói chung là tất cả những gì bạn có thể thêm trong phần Bố cục. Mình lấy ví dụ với tiện ích HTML1 có dạng như sau:


<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Tên tiện ích' type='HTML'/>

Trong đó:

  • Trong blog các tiện ích được phân biệt với nhau bởi id như: Popularpost1, HTML1,....
  • type: Bao gốm các dạng sau : BlogArchive, Blog, Feed, Header, HTML, SingleImage, LinkList,List, Logo, BlogProfile, Navbar,VideoBar, NewsBar, ListView .... Trong đó HTML được chúng ta sử dung nhiều nhất.
  • locked: Quy định bạn có thể di chuyển các tiện ích giữa 2 thẻ b:section như từ footer lên header, nếu bạn không thể di chuyển các tiện ích trong phần bố cục thì tức là locked đang để ở chế độ locked='false' hoặc locked='no', Bạn hãy điều chỉnh lại thành locked='true'.

3. Xóa bỏ thuộc tính maxwidgets

Thông thường để ngăn thêm tiện ích trong một số section người ta thêm thuộc tính maxwidgets='1' do vậy bạn hãy xóa toàn bộ những đoạn maxwidgets='1' đi nha

 Sưu tầm

loading...
  


Loading...


0 comments: