Sunday, May 15, 2016

Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspotBạn muốn xem:


Thường khi bấm chuột vào một link liên kết ngoài bài viết trên blog thì trình duyệt sẽ mở ngay link đó và trang bạn đang xem sẽ biến mất, như vậy sẽ không được hay lắm vì chẳng khác nào ta tự dẫn độc giả ra khỏi blog của mình.
Vậy làm thế nào để tất cả các liên kết khi click đều mở tab mới và bài viết này cũng dành chút thời gian hướng dẫn các bạn, rất đơn giản thôi.
Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspot
Tự động mở tab mới khi click link bất kỳ trên blogspot
Mình sẽ giới thiệu các bạn cách tự động, rất dễ làm như sau:
Bước 1. Bạn truy cập vào Blogger Mẫu (Template) > Edit HTML (Chỉnh sửa HTML)
Bước 2. Bạn bấm (Ctrl-F)  tìm đoạn mã : </body> và thêm vào trước nó đoạn code bên dưới:
<script type='text/javascript'>   
//<![CDATA[    
function changetargetlink(x){    
var a = document.getElementsByTagName('a');    
var args = changetargetlink.arguments;    
for(var i in a){    
a[i].target = "_blank";    
a[i].rel = "_blank";    
for(var j=0;j<args.length;j++){    
if(a[i].href.match(args[j])){    
a[i].target = "";    
a[i].rel = "";    
}}}}    
changetargetlink('kenh28.com','bien19blog.blogspot.com');    
//]]>    
</script>
Trong đó: 'kenh28.com','bien19blog.blogspot.com' là trang không áp dụng thuộc tính chuyển tab

loading...
  


Loading...


0 comments: