Tuesday, March 29, 2016

Chống spam link ở comments trên blogspotBạn muốn xem:


Bạn đang cảm thấy khó chịu với những cao thủ spam link ở comments trên blogspot của bạn, Blog mới xây dựng để học seo hết hơi bay giờ hằng ngày lại có rất nhiều người vào đặt link out ở comments không thích tẹo nào đúng không các bạn.
Chống spam link ở comments trên blogspot
Một thủ thuật blogspot nhỏ muốn gởi đến các bạn giúp các bạn giải tỏa được vấn đề này nhé, Kết quả thì các bạn thử chèn 1 liên kết ở phần comments bài viết này bạn sẽ thấy nhé. Ở đây mình giới thiệu cho các bạn 2 cách

Chống spam link ở comments trên blogspot

Cách 1 :  Chèn code trên </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){$('#comments p').find('a').contents().unwrap();});
//]]>
</script>
Cách 2 : vẫn chèn trên </body> một lời cảnh báo
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[
function blockLinks(parentID, children) {
var parent = document.getElementById(parentID),
content = parent.getElementsByTagName(children);
for (var i = 0; i < content.length; i++) {
if (content[i].innerHTML.indexOf('</a>') !== -1) {
content[i].innerHTML = "<mark>Dilarang Menyertakan Link Hidup!!</mark> Spam tidak diperbolehkan!";
content[i].className = "spammer-detected";
} } }
blockLinks('comment-holder', 'p');
//]]>
</script>
 Dán tiếp đoạn code sau trên thẻ <head>
<style type="text/css">
.spammer-phát hiện {
font-size: 14px quan trọng;
color: # fff quan trọng;!
background: # 5cb0d8 quan trọng;
margin: 25px;
border-radius: 4px;
display: inline-block;
padding:! 10px 15px quan trọng;
}</style>
Lưu template blogspot của bạn lại và xem thành quả ấn tượng mà mình vừa cài đặt nhé, chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng thôi mà.
loading...
  


Loading...


0 comments: