Friday, June 26, 2015

Chèn quảng cáo vào giữa bài viết Blogger (Blogspot)Bạn muốn xem:Quảng cáo sẽ được hiển thị bên trong bài viết, để làm được điều đó các bạn thực hiện như sau:
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thay thế thẻ <data:post.body/> (đây là thẻ hiển thị nội dung bài viết) bằng đoạn code sau
Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: