Friday, June 12, 2015

Chèn biểu tượng mặt cười (Emoticons) vào bài viết cho Blogger (Blogspot)Bạn muốn xem:


Như các bạn đã biết, để thêm một hình ảnh bất kì vào bài viết chúng ta sẽ dùng thẻ <img src="link_anh" />. Tuy nhiên, khi bạn muốn chèn biểu tượng mặt cười vào bài viết thì việc làm trên sẽ khiến bạn tốn nhiều thời và hình ảnh cũng không đồng bộ. Do vậy, bài viết này sẽ giúp các bạn chèn biểu tượng mặt cười dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều, khiến việc chèn biểu tượng mặt cười trở lên thích thú với bạn qua từng bài viết.Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: