Monday, March 9, 2015

Ngăn chặn Blogger chuyển hướng URL đến các nước cụ thể (Country-Specific URL)Bạn muốn xem:


Đã bao giờ bạn gặp phải tên miền blogspot không phải là blogspot.com mà là blogspot.in hay blogspot.de, blogspot.ca, ... chưa ? Có sự khác biệt tên miền như vậy là do Blogger hiển thị tên miền theo từng khu vực, quốc gia. Ví dụ như khi bạn truy cập dxoan.blogspot.com ở Ấn Độ thì tên miền sẽ được chuyển hướng đến dxoan.blogspot.in, còn ở Australia thì tên miền sẽ chuyển hướng đến dxoan.blogspot.com.au.

Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: