Sunday, February 1, 2015

Tạo hiển thị xếp hạng 5 sao - Rich Snippets cho bloggerBạn muốn xem:


Rich Snippets là đoạn thông tin hiển thị trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, …) được thể hiện dưới dạng sao, hình ảnh, xếp hạng đánh giá, … nhằm làm tăng độ nổi bật của website khi người dùng thực hiện thao tác search với một từ khóa nào đó.

Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: