Monday, January 12, 2015

Phân trang tự động tải thêm bài viết (Auto Load More) cho BloggerBạn muốn xem:Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Dán đoạn code này trước thẻ </head> rồi Lưu Mẫu lại
( Hoặc vào Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript ngay dưới phần bài đăng rồi dán đoạn code vào)

Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: